Συντονιστής/στρια, Ερευνητής/τρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με αντικείμενο την Κοινωνική ένταξη και τον Δημιουργικό Τομέα (κωδικός: Lar-Eu_2019)

Περιγραφή θέσης

Έμπειρο στέλεχος που θα εργαστεί ως Συντονιστής/τρια-Ερευνητής/τρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αντικείμενο την Κοινωνική ένταξη και το Δημιουργικό Τομέα (κωδ. Θέσης: Lar- Eu_2019) στο πλαίσιο της υλοποίησης ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν θέματα Επαγγελματικής κατάρτισης, Δια Βίου Εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγγραφή προτάσεων για την υποβολή νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο ανοικτών διεθνών διαγωνισμών που αφορούν τα παραπάνω θέματα.

 

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών, Πολιτισμικού Τομέα, ή/και Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Δια βίου Εκπαίδευσης η/και Διοίκηση/ Αξιολόγηση Έργων
 3. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων- Δια βίου Εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και κοινωνικής ένταξης
 4. Άριστη Γνώση Αγγλικών
 5. Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα social media

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 1. Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) με αντικείμενο συναφές με κάποιο από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία,
 2. Εμπειρία στην Κοινωνική ένταξη η / και τον Πολιτισμικό / Δημιουργικό Τομέα (creativity sector)
 3. Διοικητική εμπειρία/ Συντονισμός ομάδων
 4. Γνώσεις στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
 5. Ικανότητες Διαχείρισης έργων, εργασίας υπό πίεση & ομαδικής εργασίας,
 6. Δεξιότητες και ευχέρεια στη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 7. Ικανότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης Δημοσίων σχέσεων
 8. Διδακτική εμπειρία σε Ενήλικες
 9. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνάφεια με την επιστημονικότητα του/της Θεματικού Πεδίου τους και σύμφωνα με της αρχές της Εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διαχείριση όλων των απαραίτητων εγγράφων, υποχρεώσεων και διαδικασιών όπως αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε έργο η/και ελέγχουσα Αρχή, από το στάδιο του σχεδιασμού, την υλοποίηση έως και τη λήξη του και συγκεκριμένα:
  • Συμπλήρωση των απαραίτητων τεχνικών δελτίων καθώς και των καταστάσεων προόδου
  • Σύνταξη μελετών, ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων κ.α.,
  • Διοργάνωση workshops, προγραμμάτων κατάρτισης, ημερίδων διάχυσης αποτελεσμάτων, κ.α., όπως αυτά προσδιορίζονται από το εκάστοτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα
  • Συμμετοχή και εκπροσώπηση του οργανισμού σε εθνικές και διακρατικές συναντήσεις εργασίας που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του έργου
  • Σύνταξη των τελικών εκθέσεων και αναφορών απολογισμού του κάθε έργου όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε διαχειριστική αρχή
 • Συγγραφή προτάσεων σε συνάφεια με την επιστημονικότητα του/της για την υποβολή νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο ανοικτών διεθνών διαγωνισμών που αφορούν στην Κοινωνική ένταξη ή/και το Δημιουργικό Τομέα
 • Παροχή εκπαίδευσης σε αντικείμενα του επιστημονικού τους αντικειμένου.
 • Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας των έργων
 • Συντονισμός ομάδων (όπου απαιτείται)

Τα Βιογραφικά αποκλειστικά σε μορφή EUROPASS και η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη κωδ. Θέσης: Lar- Eu_2019
Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή βιογραφικών στο http://www.dimitra.gr/company-el/career