Υπεύθυνος ΙΕΚ - Τομεάρχης - Βόλος - Kωδικός Θέσης: Vol_iek_feb_2017

Περιγραφή θέσης

O Υπεύθυνος ΙΕΚ είναι το άτομο το οποίο συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει.Είναι επιστημονικός – παιδαγωγικός και οικονομικός υπεύθυνος, αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΙΕΚ.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών ή/και της Οικονομίας - Διοίκησης
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης τουλάχιστον 3 ετών
 • Γνώση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΙΕΚ
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον Β2)
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και καλή γνώση των πολυμέσων / social media
 • Επιπλέον δεξιότητες:
  • Διαχείρισης έργων
  • Οργανωτικές
  • Τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
  • Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
  • Ευχέρειας στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή των Επιστημών της Αγωγής ή Management
 • Προηγούμενη εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εισαγωγή στο μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 • Γνώση ERP και ιδιαίτερα του λογισμικού ARGUS

 

Αρμοδιότητες

 • Αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σπουδαστών κατά την εγγραφή τους και συνεργάζεται μαζί τους στενά κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
 • Αναζητά και αξιολογεί τους κατάλληλους εκπαιδευτές προκειμένου να στελεχώσουν το τμήμα εκπαίδευσης, τους αξιολογεί και εμπλέκεται ενεργά στην μισθοδοσία τους
 • Είναι υπεύθυνος / η για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του ΙΕΚ στα πλαίσια της υλοποίησης των μαθημάτων, επικοινωνίας με τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτές
 • Οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεμινάρια, ημερίδες σχετικές με την ειδικότητα
 • Συμμετέχει ενεργά στην δημοσιότητα του Οργανισμού μέσω των social media