Συντονιστής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (κωδικός θέσης: Lar. Train.coord_Nov2019)

Περιγραφή θέσης

O/Η Συντονιστής/στρια είναι το άτομο το οποίο συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και την λειτουργία των τμημάτων και ειδικοτήτων του ΚΕΚ & ΙΕΚ, έχοντας την επιστημονική και οικονομική ευθύνη της σχετικής ειδικότητας. Επιπλέον, συμμετέχει στον συντονισμό και υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης Ενηλίκων και στην συγγραφή προτάσεων για την υποβολή νέων προκηρυσσόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών, κοινωνικών σπουδών ή πληροφορικής)
 2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (κατά προτίμηση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή των Επιστημών της Αγωγής ή Management ή Πληροφορικής)
 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε οργανωμένη θέση εργασίας.
 4. Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών 
 5. Πιστοποίηση γνώσης χρήσης Η/Υ

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 1. Προηγούμενη εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Διδακτική Εμπειρία, συντονισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης)
 2. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
 3. Γνώση ERP και ιδιαίτερα του λογισμικού ARGUS

 

Αρμοδιότητες

 1. Αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και συνεργάζεται μαζί τους στενά
 2. Αναζητά και αξιολογεί τους κατάλληλους εκπαιδευτές προκειμένου να στελεχώσουν το τμήμα εκπαίδευσης, τους αξιολογεί και εμπλέκεται ενεργά στην μισθοδοσία τους
 3. Είναι υπεύθυνος / η για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του ΚΕΚ - ΙΕΚ στα πλαίσια της υλοποίησης των μαθημάτων, επικοινωνίας με τους καταρτιζόμενους, σπουδαστές και τους εκπαιδευτές
 4. Οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, σεμινάρια, ημερίδες σχετικές με την ειδικότητα
 5. Συμμετέχει ενεργά στην δημοσιότητα του Οργανισμού μέσω των social media

Τα Βιογραφικά αποκλειστικά σε μορφή EUROPASS και η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη κωδ. Θέσης: Lar. Train.coord_Nov2019
Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή βιογραφικών στο http://www.dimitra.gr/company-el/career