Ευρωπαϊκά Έργα

 

ONSCENE - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Επιχειρήσεις και τα Δίκτυα του Δημιουργικού τομέα στην Ευ΄ρωπη

Διάρκεια: 01-11-2012 - 31-01-2015 (27 μήνες)
Εταίροι:
 • COLLAGE ARTS, Αγγλία
 • Universita’ Delgi Studi di Perugia , Ιταλία
 • Associazione Culturale MULAB , Ιταλία
 • Scenografia International , Ιταλία
 • Enfap Uil Toscana , Ιταλία
 • Euromedia Production Services, Ισπανία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.onscene.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  "Σκοπός του προγράμματος ONSCENE ήταν η εκτίμηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού δυναμικού του τομέα της σκηνογραφίας και της θεατρικής τέχνης και η συμβολή στην ενίσχυση των ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης σε έναν ιδιαίτερα πειθαρχημένο τομέα, εντός των οργανισμών του δημιουργικού τομέα. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου ήταν: -Να συμβάλει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνείδησης σχετικά με τα επαγγέλματα της σκηνογραφίας και της θεατρικής τέχνης. -Βελτίωση των δεξιοτήτων υπό το φως του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) και του Συστήματος Αναγνώρισης Ευρωπαϊκών Πιστώσεων (ECVET), - Πειραματισμός μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης για την προώθηση προσεγγίσεων μεταξύ γενεών, αντιστοιχίζοντας τις βασικές γνώσεις με τις νέες τεχνολογίες. "