Ευρωπαϊκά Έργα

 

GETIR - Ευρωπαϊκό στέλεχος για τις ευφυείς και υπεύθυνες περιοχές

Διάρκεια: 01-01-2011 - 31-12-2012 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • Folkuniversitetet , Σουηδία
 • BDA - Bulgarian Development Agency, Βουλγαρία
 • IREA–Romanian Institute for Adult Education, Ρουμανία
 • Ιστοσελίδα έργου: http://www.getir.eu/
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  -