Ευρωπαϊκά Έργα

 

MUVI - Ανάπτυξη στρατηγικών για άνδρες που χρησιμοποιούν βία στις προσωπικές τους σχέσεις

Διάρκεια: 01-02-2007 - 28-02-2009 (25 μήνες)
Εταίροι:
 • Comune di Bologna, Ιταλία
 • Casa delle donne per non subire violenza ONLUS, Ιταλία
 • Centro ATV - Alternative to Violence, Ιταλία
 • Società ITD -Innovacion, Trasferencia y Desarrollo , Ισπανία
 • ΕΑΤΑ, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Ελλάδα
 • Ιστοσελίδα έργου: http://www.comune.bologna.it/iperbole/muvi/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Daphne

  Περιγραφή

  -