Ευρωπαϊκά Έργα

 

CQAF VET - Λειτουργικό μοντέλο του "Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας" σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ

Διάρκεια: 01-10-2009 - 30-11-2011 (26 μήνες)
Εταίροι:
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • Folkuniversitetet , Σουηδία
 • M.M.C Management Center Limited, Κύπρος
 • Revalento, Ολλανδία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.cqafvet.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  -