Ευρωπαϊκά Έργα

 

Certi.MenTu - Πιστοποίηση Μεντόρων και Συμβούλων

Διάρκεια: 01-10-2012 - 30-09-2014 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • M.M.C Management Center Limited, Κύπρος
 • ITEE-PIB - Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Πολωνία
 • Schulungszentrum Fonhsdorf, Αυστρία
 • Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Σουηδία
 • Tjörns kommun, Barn och utbildningsförvaltningen, Σουηδία
 • Vocational Rehabilitation Consultants Ltd, Αγγλία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.certimentu.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  -