Ευρωπαϊκά Έργα

 

INMA - Στέλεχος Διαχείρισης Καινοτομίας

Διάρκεια: 01-10-2010 - 31-12-2012 (28 μήνες)
Εταίροι:
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • Revalento, Ολλανδία
 • The West Pomeranian Business School, Πολωνία
 • Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône, Γαλλία
 • GTIR S.L, Ισπανία
 • Santurban -Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, Ισπανία
 • Ιστοσελίδα έργου: http://www.inma-project.eu/
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  -