Ευρωπαϊκά Έργα

 

European Outplacement Framework - Επαγγελματική Υποστήριξη για Άτομα με δυσκολία στην πρόσβαση στην απασχόληση

Διάρκεια: 01-10-2009 - 30-09-2011 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • ITEE-PIB - Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Πολωνία
 • Schulungszentrum Fonhsdorf, Αυστρία
 • Randers Bo- og Erhvervstræning , Δανία
 • University Rehabilitation Institute, Σλοβενία
 • Vzdelávací inštitút COOP, Πολωνία
 • School Center of Ptuj, Σλοβενία
 • Centro de Estudos para a Inverncão Social, Πορτογαλία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.eu-eof.net
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  -