Ευρωπαϊκά Έργα

 

DIGEM - Ψηφιακή Ενδυνάμωση

Διάρκεια: 01-11-2009 - 30-04-2012 (30 μήνες)
Εταίροι:
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • EDIT C , Κύπρος
 • ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, Ελλάδα
 • DIGITALES LTD, Αγγλία
 • MULTIMEDIA EDUCATION CENTER AT WARSAW UNIV - SGGW, Πολωνία
 • ATHENA - Association for Education and Development of Women, Τσεχία
 • SOCIALINES IR EKONOMINES PLETROS CENTRAS, Λιθουανία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.digem.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Development of Innovation

  Περιγραφή

  -