Ευρωπαϊκά Έργα

 

STEP - Πρόγραμμα υποστήριξης του ταλέντου με στόχο την απασχόληση

Διάρκεια: 01-10-2008 - 30-09-2010 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • COLLAGE ARTS, Αγγλία
 • Associazione Culturale Mulab , Ιταλία
 • WAC Performing Arts & Media College, Αγγλία
 • Prevista Ltd, Αγγλία
 • ArtQuimia S Coop A, Ισπανία
 • Institute of Social Studies - University of HAN , Ολλανδία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.cross-step.org
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation

  Περιγραφή

  -