Ευρωπαϊκά Έργα

 

G.S.R. MODEL - Κυβερνητικό Μοντέλο Κοινωνικής Ευθύνης: μια καινοτόμος προσέγγιση της Ποιότητας των κυβερνητικών δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα τους

Διάρκεια: 02-04-2012 - 28-09-2012 (6 μήνες)
Εταίροι:
 • ΕΛΟΤ - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Ελλάδα
 • Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττική, Ελλάδα
 • Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελλάδα
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά, Ελλάδα
 • Υπουργείο Υγείας της Βουλαρίας, Ελλάδα
 • UBBSLA – Union Of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Βουλγαρία
 • City Hall of Iasi , Ρουμανία
 • Πανεπιστήμιο του Salento - Τμήμα Καινοτομίας Μηχανικής, Ιταλία
 • Περιφέρεια Basilicata, Ιταλία
 • Δήμος του Μπάρι, Ιταλία
 • INNOSTART National Business and Innovation Centre, Ουγγαρία
 • Business Service Centre of Government of Zenica-Doboj Canton , Βοσνία Εργεγοβίνη
 • Ιστοσελίδα έργου: www.gsrmodel.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  Πρόγραμμα:    South East Europe, Transnational Cooperation Programme

  Περιγραφή

  -