Ευρωπαϊκά Έργα

 

MESSE - Μηχανισμός για την ενίσχυση της συνέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων

Διάρκεια: 01-01-2012 - 31-12-2014 (36 μήνες)
Εταίροι:
 • Περιφέρεια Αττικής , Ελλάδα
 • Επαρχία της Βενετίας , Ιταλία
 • Andalucian Government, Ισπανία
 • Ministry of Labor, Family, Social Protection and the Elderly, Ρουμανία
 • Pannon Business Network Association , Ουγγαρία
 • Sofia Municipality , Βουλγαρία
 • East Sweden Region , Σουηδία
 • Adult Education Centre of Hannover , Γερμανία
 • Community Action Hampshire , Αγγλία
 • Ιστοσελίδα έργου: www.messe-project.eu
  Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής
  Πρόγραμμα:    INTERREG IVC

  Περιγραφή

  -