Ευρωπαϊκά Έργα

 

Τα Ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη - Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως μέρος της γλωσσικής κατάρτισης για την πρόληψη βίαιων πρακτικών που σχετίζονται με εγκλήματα τιμής στις κοινότητες

Διάρκεια: 01-01-2016 - 31-12-2017 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • Folkuniversitetet , Σουηδία
 • KERIGMA, Innovation and Social Development, Πορτογαλία
 • Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation (IKWRO), Αγγλία
 • Papatya, Γερμανία
 • Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ελλάδα
 • Ιστοσελίδα έργου: www.human-right.net/hrinpractice/en/
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Daphne

  Περιγραφή

  -