Ευρωπαϊκά Έργα

 

InCommon Toolbox. Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση της «Iδιότητας του Ενεργού Πολίτη» των μεταναστριών - InCommon

Διάρκεια: 01-01-2018 - 31-12-2019 (24 μήνες)
Εταίροι:
 • DOCUMENTA- Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo, Ισπανία
 • Δήμος Λαρισαίων, Ελλάδα
 • EDIT C , Κύπρος
 • KIST Consult, Αυστρία
 • ΣΚΕ Κάτω πολεμιδίων, Κύπρος
 • GS gain&sustain OG, Αυστρία
 • ASOCIACION RED CANTABRA, Ισπανία
 • Ιστοσελίδα έργου:
  Αναθέτουσα Αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Πρόγραμμα:    Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

  Περιγραφή

  O γενικός στόχος του έργου InCommon είναι η κοινωνική ένταξη μέσα από την συμμετοχή των μεταναστριών στον πολιτισμό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εφαρμόζονται τρεις κατευθυντήριες γραμμές:

  •          Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση σε Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς

  •          Ανάπτυξη μιας  μεθοδολογίας  για κοινωνική ένταξη μέσα από τον πολιτισμό (Κλίμακα Πολιτισμικής Ιδιότητας).

  •          Δημιουργία τοπικού δικτύου που αποτελείται από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικές οντότητες.