Νέα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» φιλοξενεί τη δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στις 25-26 Μαΐου στη Λάρισα.

Ο γενικός στόχος του τριετούς προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠ-Υ, μέσω της εφαρμογής των αρχών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ, σύμφωνα με τη σύσταση EQAVET.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης πραγματοποιείται τον Ιούνιο από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα.
Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι Δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εδώ και να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής εδώ.

 

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EcoMentor για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EcoMentor, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας, δηλαδή των έμπειρων εργαζόμενων που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αξιοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:
• Ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων των μεντόρων βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων κατά ISO 17024 των μεντόρων στην οικολογική βιομηχανία.
• Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού και πιστοποίηση των μεντόρων.

Περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Human Rights in Practice"

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη» απευθύνεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Εκπαιδευτές που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε υπηκόους τρίτων χωρών, μετανάστες/πρόσφυγες καθώς η ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θεωρείται αυτονόητη μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των προσφύγων.

Η νέα πραγματικότητα πια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ύπαρξη "πολυπολιτισμικών κοινωνιών". Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα αποτελούνται από διαφορετικές ομάδες με ποικίλες αξίες, παραδόσεις και κανόνες. Ωστόσο, υπήρχε η πεποίθηση ότι αυτές οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες μοιράζονταν τρία κοινά: τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τις βασικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στους νόμους της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, αυτή η αντίληψη ανατράπηκε με την έξαρση κάποιων περιπτώσεων προσβολής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έτσι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συνειδητοποίησαν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ορισμένες ομάδες μεταναστών έχουν συντηρητικές, πατριαρχικές συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις κοινές αξίες και τους κανόνες που αφορούν στα δικαιώματα των ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών και την παραβίαση των νόμων της χώρας.

Περισσότερα

2η Διακρατική Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα QUASER για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών στα κέντρα πρώτης υποδοχής

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «QUASER - Transparent qualifications for boosting the quality of services addressed to asylum seekers and refugees», στις 30-31 Μαρτίου στην Ουέλβα της Ισπανίας.

Ο γενικός στόχος του διακρατικού προγράμματος, στο οποίο από την Ελλάδα συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) που υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Υποδοχής του «Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», είναι η ενίσχυση και αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που εργάζονται σε κέντρα πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, κατά την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.

Περισσότερα

2η Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SELF-EMP για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των μεταναστών και προσφύγων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «SELF-EMP - SELF-EMPLOYMENT FOR MIGRANTS AND REFUGEES WITH LOW LITERACY SKILLS», στις 27-28 Μαρτίου στη Λάρισα.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι να προσφέρει στους μετανάστες και πρόσφυγες, με βασική γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία ζουν, αλλά με δυσκολίες στην ανάγνωση, ένα πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Περισσότερα