Νέα

Ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις των μειονεκτούντων ομάδων του προγράμματος CERF

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις στην Ψηφιακή Ικανότητα (KC4) και στο Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας (KC7) του ευρωπαϊκού προγράμματος CERF: Μοντέλο Πιστοποίησης των Βασικών Δεξιοτήτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Περισσότερα

Ολοκληρώθηκαν τα Επιμορφωτικά σεμινάρια του προγράμματος ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια για το πρόγραμμα «Παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων (οπωροκηπευτικά & αρωματικά φυτά) ολοκληρωμένης διαχείρισης – ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια ενός μήνα (8 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2013) και πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ, Παλαιολόγου 19 στη Λάρισα.
Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model”

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07/03/2013 και την Παρασκευή 08/03/2013 στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. στην Αθήνα, η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model” – “Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων”.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για Συμβούλους και Μέντορες - Certi.MenTu

Το Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Certi.MenTu (Πιστοποίηση για Μέντορες και Συμβούλους). Το πρόγραμμα «Certi.MenTu» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου υποστήριξης για μέντορες και συμβούλους.
Περισσότερα