Νέα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model”

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07/03/2013 και την Παρασκευή 08/03/2013 στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. στην Αθήνα, η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model” – “Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων”.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για Συμβούλους και Μέντορες - Certi.MenTu

Το Κέντρο Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Certi.MenTu (Πιστοποίηση για Μέντορες και Συμβούλους). Το πρόγραμμα «Certi.MenTu» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου υποστήριξης για μέντορες και συμβούλους.
Περισσότερα

3η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model”

Την Πέμπτη 07/03/2013 και την Παρασκευή 08/03/2013 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. στην Αθήνα, η τρίτη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “CQAF, a provider online model” – “Κοινό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – online μοντέλο σε επίπεδο παρόχων”.
Περισσότερα

Ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού του διακρατικού προγράμματος «Στέλεχος Ευφυών και Υπεύθυνων Περιοχών (δήμων, περιφερειών) GETIR»

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος GETIR «Στέλεχος Ευφυών και Υπεύθυνων Περιοχών (δήμων, περιφερειών)».
Περισσότερα

Έναρξη Πιλοτικού σεμιναρίου «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών» του προγράμματος CERF

Την Πέμπτη 28/02/2013 και ώρα 15:00-19:00, έχει προγραμματιστεί η έναρξη του πιλοτικού σεμιναρίου "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ" στη βασική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Δια βίου Μάθηση (ERF) «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CERF.
Περισσότερα