Νέα

Εκδήλωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιεί εκδήλωση “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Νέες προοπτικές και ευκαιρίες, καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές - Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων” την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 17:45-20:00 στο αμφιθέατρο του Οργανισμού (Παλαιολόγου 19 - έναντι ΟΣΕ, Λάρισα).
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ευέλικτων διαδρομών μάθησης

Οι νέοι αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας. Προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν κυρίως σε  προσφορά εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση. 
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Ο τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος κυρίως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείρισης των αποβλήτων με ορθές πρακτικές. Για αυτό το λόγο στις οικολογικές βιομηχανίες έχει ανακύψει η ανάγκη για την ύπαρξη μεντόρων/συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
Περισσότερα

Τελικό συνέδριο και διακρατική συνάντηση για την εκπαίδευση και πιστοποίηση Γραμματείας Διοίκησης

Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί το διοικητικό προσωπικό  να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. Συνέπεια αυτού είναι η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του.Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί το διοικητικό προσωπικό  να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. Συνέπεια αυτού είναι η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκή ημερίδα και διακρατική συνάντηση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών στην Ισπανία

Η ενδοοικογενειακή βία έχει καταστεί για τις Ευρωπαίες μεταξύ 15 και 44 χρόνων, η πρώτη αιτία αναπηρίας και θανάτου, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα αυτοκινητικά δυστυχήματα ή τον καρκίνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει σειρά μέτρων με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να ταλανίζονται από την έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων για την έκταση και τη φύση του εν λόγω προβλήματος.
Περισσότερα