Νέα

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Q-Spirit

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Q-Spirit: EQAVET στην πράξη» που στόχο έχει την ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή των ποιοτικών δεικτών διασφάλισης ποιότητας του EQAVET, καθώς και των καινοτόμων μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, όπως αυτές εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πραγματοποίησε την τελική του διάσκεψη προκειμένου να μοιραστεί τα αποτελέσματα του έργου με το κοινό. 
Περισσότερα

Βιβλίο καθοδήγης και ενίσχυσεις των εργοδοτών από το έργο igma3

Είστε Εργοδότης και σας απασχολεί το πώς θα βρείτε το σωστό άτομο για τη σωστή δουλειά; Εάν θα ωφεληθεί ο οργανισμός με την πρόσληψη ενός νέου; Που να αναζητήσετε νέα ταλέντα, να βρείτε βοήθεια και τα κανάλια επιλογής και προσέλκυσης τα οποία είναι διαθέσιμα; Δυσκολεύεστε να επιλέξετε τους νέους και τις νέες με τις κατάλληλες ικανότητες; Είστε Εργοδότης και σας απασχολεί το πώς θα βρείτε το σωστό άτομο για τη σωστή δουλειά; Εάν θα ωφεληθεί ο οργανισμός με την πρόσληψη ενός νέου; Που να αναζητήσετε νέα ταλέντα, να βρείτε βοήθεια και τα κανάλια επιλογής και προσέλκυσης τα οποία είναι διαθέσιμα; Δυσκολεύεστε να επιλέξετε τους νέους και τις νέες με τις κατάλληλες ικανότητες;
Περισσότερα

Εκδήλωση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιεί εκδήλωση “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Νέες προοπτικές και ευκαιρίες, καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές - Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων” την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 17:45-20:00 στο αμφιθέατρο του Οργανισμού (Παλαιολόγου 19 - έναντι ΟΣΕ, Λάρισα).
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ευέλικτων διαδρομών μάθησης

Οι νέοι αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της αύξησης της ανεργίας. Προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούν κυρίως σε  προσφορά εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση. 
Περισσότερα