Νέα

Διακρατική Συνάντηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση εκπαιδευόμενων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

H Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)”. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος μαζί με ακόμα 7 οργανισμούς από την Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Σουηδία και Ελλάδα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠΥ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET).
Περισσότερα

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Το ΔΗΜΗΤΡΑ ταξιδεύει στο Joniskis, της Λιθουανίας

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο Joniskis, της Λιθουανίας συνάντηση για την υποστήριξη των νέων που επιδιώκουν μία αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Μαΐου 2017, στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACT.Work “Ενεργός συμμετοχή του πολίτη και αξιοπρεπής εργασία”.
Περισσότερα

Μαθησιακή Δραστηριότητα και Διακρατική Συνάντηση για την εκπαίδευση και πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματεία Διοίκησης

Στις 29 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2017, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» θα συμμετέχει σε μαθησιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EUPA_NEXT: Επικύρωση της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης: η περίπτωση του προσωπικού διοίκησης» στη Βαλένθια της Ισπανίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η τέταρτη Διακρατική Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.Ο στόχος του προγράμματος είναι η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DVCI για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «DVCI - Ενδοοικογενειακή Βία-Συντονισμός της στρατηγικής παρέμβασης» που έχει στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα παρέμβασης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπονται τα εξής:- Έρευνα για εκτίμηση του προφίλ των γνώσεων και ικανοτήτων των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,- Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης για την ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των συντονιστών των στρατηγικών παρεμβάσεων, και- Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» φιλοξενεί τη δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Q4ADHD: Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για εκπαιδευόμενους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)», στις 25-26 Μαΐου στη Λάρισα. Ο γενικός στόχος του τριετούς προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ για τους μαθητές με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων με ΔΕΠ-Υ, μέσω της εφαρμογής των αρχών διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ, σύμφωνα με τη σύσταση EQAVET.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Απασχόλησης πραγματοποιείται τον Ιούνιο από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι Δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εδώ και να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής εδώ.  
Περισσότερα