Νέα

Διακρατική Συνάντηση και Εκπαίδευση εξεταστών για την εκπαίδευση και πιστοποίηση Γραμματείας Διοίκησης

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας για προσωπικό που θα παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες είναι αυξανόμενες. Απόρροια αυτού είναι η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του.
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει προκύψει η ανάγκη για μέντορες/συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Απόρροια της προσφυγικής κρίσης είναι και η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης κυρίως στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση εκπαιδευόμενων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Η σημαντικότητα της διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει επισημανθεί και έχει τεθεί ως κύρια προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποιότητα της ΕΕΚ επιβάλλεται να διασφαλίζεται για εκπαιδευόμενους που έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
Περισσότερα

Μάθε την τέχνη του καφέ!

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη 23/1 το σεμινάριο Barista το οποίο υλοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την παρασκευή των σωστών ροφημάτων του καφέ και να μυηθούν στον υπέροχο κόσμο του καφέ,
Περισσότερα

LOWE: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Για την περίοδο 2015-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης την ανάδειξη και την προώθηση της εκπαιδευτικής μεθόδου εκμάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning/ WBL). H WBL είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης που πραγματοποιείται και επικεντρώνεται στο περιβάλλον εργασίας. Η διασφάλιση της ποιότητας της WBL και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της με χρήση συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Περισσότερα