Νέα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρευρέθη στο Λονδίνο στη διήμερη συνάντηση που διοργανώθηκε από τον Δήμο του Κένσιγκτον και Τσέλσι στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «DVCI: Ενδοοικογενειακή Βία-Συντονισμός της στρατηγικής παρέμβασης» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα

Επιταγή Κατάρτισης για "Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών"

Απευθύνεται

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση 7/2016 του ΟΑΕΔ.

Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση στο Μπρνο της Τσεχίας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Ελλάδα της οποίας η οικονομία πλήττεται από μια σοβαρή και παρατεταμένη ύφεση, καθώς και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισής αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των νέων ατόμων, οι οποίοι είναι ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι με την ικανότητα των εγχώριων θεσμών - όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση - να τους παράσχουν επαρκή υποστήριξη την τρέχουσα κρίση.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ταξίδεψε στο Μπρνο της Τσεχίας στις 21-22 Νοεμβρίου 2016, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων, και συγκεκριμένα των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα.
Κύριος στόχος της συνάντησης  ήταν η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτές, με τρόπο ώστε να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τους νέους, οι οποίοι επιδιώκουν μία αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και ενεργή συμμετοχή στην σημερινή κοινωνία της γνώσης.

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τον τουρισμό στον Βόλο

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του στο Βόλο την τρίτη ενημερωτική εκδήλωση του ευρωπαϊκού προγράμματος INMATOUR “European Manager for Intelligent and Responsible Tourism Destinations».

Περισσότερα

Το ΔΗΜΗΤΡΑ στη Κύπρο για πρόγραμμα στον Τουρισμό!

Την εβδομάδα 7 έως 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Τρίτη διακρατική συνάντηση και η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό».

Περισσότερα