Νέα

Διακρατική Συνάντηση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστριών/προσφύγων στην εκπαίδευση (ενηλίκων) και την αγορά εργασίας

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Απόρροια της προσφυγικής κρίσης είναι και η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης κυρίως στις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση εκπαιδευόμενων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Η σημαντικότητα της διασφάλισης ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει επισημανθεί και έχει τεθεί ως κύρια προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποιότητα της ΕΕΚ επιβάλλεται να διασφαλίζεται για εκπαιδευόμενους που έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
Περισσότερα

Μάθε την τέχνη του καφέ!

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη 23/1 το σεμινάριο Barista το οποίο υλοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την παρασκευή των σωστών ροφημάτων του καφέ και να μυηθούν στον υπέροχο κόσμο του καφέ,
Περισσότερα

LOWE: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Για την περίοδο 2015-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τη βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης την ανάδειξη και την προώθηση της εκπαιδευτικής μεθόδου εκμάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning/ WBL). H WBL είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης που πραγματοποιείται και επικεντρώνεται στο περιβάλλον εργασίας. Η διασφάλιση της ποιότητας της WBL και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της με χρήση συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος.
Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση: Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την Ενδυνάμωση των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες

Καθώς η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική κρίση συνεχίζει να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων για να προσαρμοσθεί με ευελιξία σε έναν γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο.
Περισσότερα

Επιτυχημένη Ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης μεταναστών και προσφύγων»

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στη Λάρισα, επιτυχημένη ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με θέμα «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων». Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκε το πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων με καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθώς και μεταναστών και προσφύγων. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SELF-EMP: Αυτοαπασχόληση για μετανάστες και πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων» και μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα