Νέα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EcoMentor για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EcoMentor, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης κατά ISO 17024 των ικανοτήτων των μεντόρων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας, δηλαδή των έμπειρων εργαζόμενων που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία τους για να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αξιοποιήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:• Ανάπτυξη του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων των μεντόρων βάσει των αποτελεσμάτων σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • Ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης των ικανοτήτων κατά ISO 17024 των μεντόρων στην οικολογική βιομηχανία.• Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού και πιστοποίηση των μεντόρων.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SK.IN για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό

Ο γενικός στόχος του διετούς διακρατικού προγράμματος SK.IN (Skills for inclusion), στο οποίο από την Ελλάδα συμμετέχει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών, μέσα από τη δημιουργία και χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ενήλικων εκπαιδευόμενων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Kατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αξιοποιηθεί το καινοτόμο εργαλείο πιστοποίησης γνώσεων “Digital Open Badges” προκειμένου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης, να μπορούν να αποδείξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απέκτησαν από τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Quality Culture in VET” για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) του οποίου γενικός στόχος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CS.Tour-Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες στον Τουρισμό

Το τρίτο (3ο) Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CS.Τour - Πολιτισμική Eπίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό είναι έτοιμο.
Περισσότερα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στo Ηνωμένο Βασίλειο για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον Τουρισμό!

Στις 6 και 7 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον η 4η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.Στόχος του προγράμματος CS.Tour είναι να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και να παρέχει την ευκαιρία σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ή επιθυμούν μία καριέρα στους τομείς αυτούς, να Μάθουν και να Πιστοποιήσουν τις Κοινωνικές Δεξιότητες και την Πολιτισμική Επίγνωση ώστε να αποκτήσουν Βασικές Ικανότητες (ΒΙ) σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ).
Περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Human Rights in Practice"

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πράξη» απευθύνεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Εκπαιδευτές που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε υπηκόους τρίτων χωρών, μετανάστες/πρόσφυγες καθώς η ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θεωρείται αυτονόητη μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των προσφύγων. Η νέα πραγματικότητα πια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ύπαρξη "πολυπολιτισμικών κοινωνιών". Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα αποτελούνται από διαφορετικές ομάδες με ποικίλες αξίες, παραδόσεις και κανόνες. Ωστόσο, υπήρχε η πεποίθηση ότι αυτές οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες μοιράζονταν τρία κοινά: τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, τις βασικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στους νόμους της χώρας υποδοχής. Ωστόσο, αυτή η αντίληψη ανατράπηκε με την έξαρση κάποιων περιπτώσεων προσβολής των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έτσι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συνειδητοποίησαν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ορισμένες ομάδες μεταναστών έχουν συντηρητικές, πατριαρχικές συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τις κοινές αξίες και τους κανόνες που αφορούν στα δικαιώματα των ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών και την παραβίαση των νόμων της χώρας.
Περισσότερα