Νέα

Εκπαιδευτική Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας για την αναζήτηση καλών πρακτικών από τη συμμετοχή του εργοδοτών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί, πολλές φορές, το φαινόμενο να μην υπάρχει συμμετοχή των εργοδοτών κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των εργοδοτών και την προσφερόμενη εργασία. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET - Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τους παράγοντες που καθορίζουν την έκταση και τις επιπτώσεις της συμμετοχής του εργοδότη στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και να εντοπίσει καλές πρακτικές για κοινή χρήση ανάμεσα σε φορείς και χώρες. Το έργο θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα τα οποία θα διαδοθούν ώστε να υποστηριχθούν οι σχετικοί φορείς και άτομα, με στόχο την ανάπτυξη της ΕΕΚ με τη συμμετοχή των εργοδοτών. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Περισσότερα

Διακρατική Συνάντηση για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων

Παρόλο που τα τελευταία έτη, τα κύματα μετανάστευσης από τρίτες χώρες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι υψηλά, ωστόσο παρατηρείται χαμηλό επίπεδο μετανάστευσης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Οι μειωμένες δεξιότητες οδηγούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στην ανεργία ή την υποαπασχόληση. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SELF-EMP: Αυτοαπασχόληση για μετανάστες και πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων», έχει ως στόχο να προσφέρει στους μετανάστες και πρόσφυγες, με βασική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αλλά με δυσκολίες στην ανάγνωση, ένα πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά Οργανισμοί από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία και Ελλάδα) με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στον Τουρισμό!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, διάρκειας δύο (2) ημερών (20-21 Ιουλίου 2017), που υλοποιήθηκε με την επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του.
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων Συμβούλων Απασχόλησης.

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους.Ο στόχος του Προγράμματος Erasmus+ «Job Βroker: Ανάπτυξη Ικανοτήτων και γνώσεων των συμβούλων εργασίας» είναι να αναπτύξει και επικαιροποιήσει το επαγγελματικό προφίλ του σύγχρονου Συμβούλου Απασχόλησης στην Ευρώπη, καθώς και να αναπτύξει ένα νέο πρόγραμμα αυτό-εκπαίδευσης, που συμβάλλει στον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των τεχνικών που σχετίζονται με τον απαιτητικό ρόλο του Συμβούλου απασχόλησης σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EQF 6) και προκειμένου να πιστοποιηθούν τα προσόντα των Συμβούλων Απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Περισσότερα

Συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στο Φόρουμ Διαμόρφωσης Προτάσεων Πολιτικής του CEDEFOP με θέμα την “Επαγγελματική Κατάρτιση των Μακροχρόνια Ανέργων’’

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετείχε στο κλειστό Φόρουμ Διαμόρφωσης Πολιτικής με θέμα την “Επαγγελματική Κατάρτιση των Μακροχρόνια Ανέργων – Μάθηση από καινοτόμες πρακτικές”. Το  Φόρουμ διοργανώθηκε στις 15-16 Ιουνίου 2017 από το CEDEFOP, έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης που έχει την έδρα του στην Θεσσαλονίκη και εργάζεται για την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη. Το CEDEFOP εργάζεται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και την παροχή τεκμηριωμένων στοιχείων που συνθέτουν τη βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής ΕΕΚ και για το σκοπό αυτό διοργανώνει αντίστοιχα Φόρουμ Διαμόρφωσης Πολιτικής στα οποία συμμετέχουν προσκεκλημένοι εκπρόσωποι και φορείς πολιτικής από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περισσότερα

Πολύ επιτυχημένη εκδήλωση για το «Νέο Επαγγελματικό Προφίλ του Συμβούλου Απασχόλησης – JOB BROKER»

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισής αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την επιτυχημένη διενέργεια των εργασιών τους.O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε στις 12 Ιουλίου 2017 στη Λάρισα, μία πολύ επιτυχημένη εκδήλωση για το νέο Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Προφίλ του Συμβούλου Απασχόλησης «Job Βroker» που δημιουργήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τις Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EQF 6) και προκειμένου να πιστοποιηθούν τα προσόντα των Συμβούλων Απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Περισσότερα