Νέα

Νέα συνεργασία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» με Εκπαιδευτικούς φορείς από την Ουκρανία

Αντιπροσωπεία φορέων εκπαίδευσης της Ουκρανίας επισκέφθηκε στις 10 & 11 Ιανουαρίου 2019, τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε Βόλο και Λάρισα. Η οργάνωση της επίσκεψης έγινε από το Folkuniversitetet της Σουηδίας. Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εμπορικού Ινστιτούτου Vinnytsia,  του Οικονομικού Ινστιτούτου Kntesu, του φορεά Ευρωπεριφέρεια Dnister και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής του Vinnytsia.
Περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση γι ατο έργο InCommon στην Λευκωσία της Κύπρου.

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου InCommon Toolbox. Cultural and Educational Interventions for the exercise of the Active Citizenship of Migrant Women  (Incommon) στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018. Στο έργο InCommon την Ελλάδα εκπροσωπούν ο Δήμος Λαρισαίων και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου EnterSchoolMind

Η ενακτήρια Συνάντηση του έργου EnterSchoolMind έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου την πορηγούμενη εβδομάδα.  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας των εκπαιδευτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ικανότητες που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επικυρώνοντας εκείνες οι οποίες προσδιορίζονται ως οι πιο σημαντικές για τον καθορισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις γενικές ικανότητες. Η εκπαίδευση που θα λάβουν οι δάσκαλοι θα είναι διαπιστευμένη κατά ISO και μέσω αξιολόγησης θα πιστοποιηθούν και οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή στο έργο σημαίνει ότι αναβαθμίσουν το δικό τους προφίλ με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
Περισσότερα

Tελικό Συνέδριο για την πιστοποίηση μεντόρων/συμβούλων στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας

Ο τομέα της οικολογικής βιομηχανίας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος κυρίως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείρισης των αποβλήτων με ορθές πρακτικές. Για αυτό το λόγο στις οικολογικές βιομηχανίες έχει ανακύψει η ανάγκη για την ύπαρξη μεντόρων/συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στην εταιρεία τους με σκοπό να βοηθούν τους υπαλλήλους (νεοεισερχόμενους ή υπάρχοντες) να αναπτυχθούν επιτυχώς, αξιοποιώντας τα επαγγελματικά τους προσόντα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.
Περισσότερα

Ενημερωτικά φυλλάδια του έργου IPPON: Ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα ενημερωτικά φυλλάδια του Ευρωπαϊκού Έργου IPPON.  Capacity building workshop for less experienced SMEs in Public procurement and B2B speed dating Ippon – A Cosme project to facilitate access to tenders for the MPMI of Tuscia IPPON – Innovative Public Procurement opportunities and Networking Public procurement – International Conference Public Procurement Legal framework and regulations improvements in Bulgaria Public Procurement opportunities in Portugal Public procurements – The State’s market research Short history of development of public procurement legislation in the Republic of Slovenia The basic principles governing public procurements in Greece The eighth national discussion forum “Construction in 2019 – Prospects and Challenges”
Περισσότερα

Εναρκτήρια Συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «CQJB – Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων για τους Συμβούλους Απασχόλησης στην Ευρώπη».

Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία και την εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν, και να πιστοποιηθούν, σε δεξιότητές  που θα ενισχύουν την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους.Ο δείκτης ανεργίας στις χώρες τις Ευρώπης και η ανάγκη επιτυχημένης αντιμετώπισης αυτής, καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των ατόμων που ασχολούνται με την προώθηση στην εργασία και την εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν, και να πιστοποιηθούν, σε δεξιότητές  που θα ενισχύουν την επιτυχημένη παροχή των υπηρεσιών τους.
Περισσότερα