Νέα

QC-VET: Διακρατική συνάντηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η διασφάλιση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί συλλογική προσπάθεια τόσο της ηγεσίας των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) όσο και των εργαζομένων σε αυτά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η ενεργή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “QC-VET - Quality Culture in VET” για την προώθηση της φιλοσοφίας της ποιότητας στην ΕΕΚ. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να κατευθύνει, να παρακινήσει και να εμπλέξει το διδακτικό προσωπικό στην εφαρμογή πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Περισσότερα

Hμερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων

Πραγματοποιείται ημερίδα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σχετικά με την «Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης μεταναστών και προσφύγων», την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:00-20:00 στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (Παλαιολόγου 19 - έναντι ΟΣΕ, Λάρισα).Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτών με το πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων με καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και βιωματικές ασκήσεις για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης ατόμων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθώς και μεταναστών και προσφύγων. Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SELF-EMP: Αυτοαπασχόληση για μετανάστες και πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων» και μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Περισσότερα

Εναρκτήρια συνάντηση: Ώθησή των εκπαιδευτών χειροτεχνίας στην Ψηφιακή εποχή

Η ψηφιακή τεχνολογία αναμφίβολα έχει φέρει την επανάσταση στον χώρο της τέχνης και της χειροτεχνίας. Παρόλου αυτά όμως, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές παραδοσιακές τέχνες δεν εξαρτώνται αλλά ούτε και χρησιμοποιούν την Τεχνολογία της Πληροφορικής (ΤΠΕ). Αυτό έχει ως συνέπεια, και οι εκπαιδευτές χειροτεχνίας να μην χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία τους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), με αποτέλεσμα να μην γίνεται χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών  και επομένως να μην επωφελούνται από τα οφέλη της ψηφιακής εποχής.Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος CRAFTS 3.0, είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών χειροτεχνίας (ξυλογλύπτης, ξυλουργός, αργυροχρυσοχόος, σχεδιαστής/κατασκευαστής κεντήματος κτλ.) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.
Περισσότερα

4ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CS.Tour-Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες στον Τουρισμό

Το τέταρτο (4ο) Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CS.Τour - Πολιτισμική Eπίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό είναι έτοιμο.
Περισσότερα

Διακρατική συνάντηση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει σειρά μέτρων με σκοπό να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να ταλανίζονται από την έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων για την έκταση και τη φύση του εν λόγω προβλήματος.Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «DVCI - Ενδοοικογενειακή Βία-Συντονισμός της στρατηγικής παρέμβασης» έχει στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα παρέμβασης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Περισσότερα

EmindS - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση

Στην προσπάθεια της ανάπτυξης και της βελτίωσης της οικονομίας η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο. Παρ’όλα αυτά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης δεξιοτήτων είναι μεγάλο το ποσοστό των ατόμων που διστάζουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το πρόγραμμα «EmindS - Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Τρόπου Σκέψης στην Ανώτερη Εκπαίδευση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus +, στοχεύει τον δεξιοτήτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Περισσότερα