DATA PROTECTION OFFICER EXPERT

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” διάρκειας 40 ωρών/ 5 ήμερων

Το πρόγραμμα αυτό θα δώσει στους συμμετέχοντες την γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και την δυνατότητα πιστοποίησης,  προκειμένου να μπορούν να συμμορφώνουν επιχειρήσεις και  φορείς στο GDPR και να ασκούν τον ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Επόμενος κύκλος μαθημάτων 

 • Αθήνα, Φερρών 16, Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτ 5/10,Τρ 6/10 Τετ 7/10, Πέμ 8/10 Παρ 9/10 & ώρα 10:00-17:15
 • Θεσσαλονίκη, Κωλέττη 24, Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτ 12/10,Τρ 13/10,Τετ 114/10,Πέμ 15/10, Παρ 16/10 & ώρα 10:00-17:15
 • Λάρισα, Παλαιολόγου 19, Ημέρες Διεξαγωγής: Δευτ 19/10,Τρ 20/10,Τετ 21/10, Πέμ 22/10, Παρ 23/10 & ώρα 10:00-17:15

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει, εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα την δυνατότητα να πραγματοποιούν συμμορφώσεις σε πολύ σύντομο χρόνο και με υψηλή ποιότητα.

Ειδικότερα:

 1) Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο  

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει την γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία στους συμμετέχοντες προκειμένου να αναλάβουν να συμμορφώσουν τις επιχειρήσεις και τους φορείς, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει τεθεί σε ισχύ, παρέχοντας παράλληλα άμεσα εφαρμόσιμες και έξυπνες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα του GDPR με πραγματικά παραδείγματα από την εφαρμογή του σε μεγάλες και μικρές τόσο πολυεθνικές όσο και ελληνικές επιχειρήσεις.

α) Θεματολογία προγράμματος:

-  Παρουσίαση / Επεξήγηση του νέου νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ A 137 - 29.08.2019)
- Παρουσίαση / Επεξήγηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
-  Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων
-  Εισαγωγή στον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία
-  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
-  Τα Δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων 
-  Η Ασφάλεια της επεξεργασίας
-  Λογοδοσία
-  Παροχή πληροφοριών- Πότε πρέπει να παρέχεται- πώς παρέχεται- και ποίες είναι οι εξαιρέσεις
-  Μεταφορές δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
-  Συμμόρφωση προς της  Εποπτικές Αρχές
-  Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

β) Τα βήματα της Συμμόρφωσης

- Καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
- Διαγράμματα Ροής των Προσωπικών Δεδομένων.
- Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας βάσει του άρθρου 30 του Κανονισμού.
- Αναφορά για το επίπεδο συμμόρφωσης (GAP ANALYSIS).
- Εκτίμηση Κινδύνου για την ασφάλεια επεξεργασίας (RISK ASSESSMENT).
- Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
- Έλεγχος για την απαίτηση διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA).
- Βιβλιοθήκη υποδειγμάτων υλικού συμμόρφωσης.
- Αποθήκευση/ενσωμάτωση των στοιχείων συμμόρφωσης του φορέα ή της επιχείρησης.
- Εντοπισμός των προσωπικών δεδομένων ενός υποκειμένου.
- Τροποποίηση ή επικαιροποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

γ) Εκπαίδευση στην «Χρήση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος e-Compliance GDP (Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή εδώ). Πρόκειται για μια  εξειδικευμένη εφαρμογή που απλοποιεί τη διαδικασία της συμμόρφωσης στο GDPR  και παρακολουθεί την συντήρηση της συμμόρφωσης, διευκολύνοντας την εργασία του DPO.

2)    Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν, θα έχουν την δυνατότητα να πιστοποιηθουν συμμετέχοντας σε εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνονται από την TÜV AUSTRIA HELLAS, την ACTA και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαπίστευσης ISO/IEC 17024.

3)    Υποδείγματα

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες τα παρακάτω εργαλεία για την απλοποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης στο GDPR για τον Σύμβουλο Συμμόρφωσης και τον DPO:

 • Υποδείγματα πολιτικών.
 • Υποδείγματα Κειμένων Συγκατάθεσης.
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Ασφαλείας.
 • Οδηγίες Κατάρτισης Διαδικασιών Λειτουργίας.
 • Υπόδειγμα Σχεδίου Ανάκαμψης μετά από Καταστροφή.
 • Υπόδειγμα Αναφοράς Γνωστοποίησης Παραβίασης Δεδομένων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων, Δημόσιων Οργανισμών, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. που έχουν ή που πρόκειται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Διοικητικά Στελέχη

Τα οφέλη 

 • Θα έχουν κατανοήσει τον Νέο Νόμος 4624/2019  
 • Θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Data Protection Officer σε επιχειρήσεις, και φορείς του δημοσίου τομέα.
 • Θα έχουν στην διάθεσή τους Υποδείγματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν χρήση για την άμεση πραγματοποίηση συμμορφώσεων
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ελλείψεις των εταιριών που συνεργάζονται, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα Βελτίωσης καθώς και να σχεδιάσουν Μέτρα Προστασίας Δεδομένων επιλέγοντας τα πιο ενδεδειγμένα γι’ αυτές.
 • Θα είναι σε θέση να αναπροσαρμόσουν το τωρινό Σύστημα GDPR που εφαρμόζουν στις νέες Απαιτήσεις
 • θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και να πιστοποιηθούν ως DPO.

Κόστος Συμμετοχής

Ειδική Προσφορά 320,00€

Το κόστος καλύπτει όλα τα έξοδα παρακολούθησης του σεμιναρίου, την παροχή Coffee Break καθώς και την Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24% (Εγκύκλιος 2019)

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

  

Εκπαιδευτές

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρησιακών διαδικασιών, συμβούλους Πληροφορικής (IT), και υποστηρίζεται από ένα Νομικό Τμήμα που είναι εξειδικευμένο στην εκπαίδευση για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Ιωάννης Γουμενόπουλος - Σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βασικός εταίρος & συνιδρυτής της  εταιρίας PrivIntelligent Solutions Sagl  με έδρα το Lugano της Ελβετίας η οποία  παρέχει υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μεγάλες Φαρμακευτικές Εταιρίες (Santen, IBSA, PTC, Alnylam κ.ά.) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συμμετάσχει ως Project Manager σε έργα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μεγάλων Φαρμακευτικών Εταιριών όπως η IBSA Institut Biochimique SA. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Αγγελική Μητροπούλου - Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία τα τελευταία 20 χρόνια και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας (CIPP/E) σε θέματα δικαίου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (International Association of Privacy Professionals) IAPP. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Παναγιώτα Κέλαλη, Δικηγόρος 

Η Παναγιώτα Κέλαλη είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης ((Η.Π.Α) και United States District Court for the Northern District of Illinois, ((Η.Π.Α)  καθώς και co-chair της IAPP Greece. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Τροκάνας Θεόδωρος - Δικηγόρος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. Το 2003 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία της ανθρωπότητας» με κατεύθυνση το ιδιωτικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας με έδρα τη Ντιζόν της Γαλλίας. Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Αστικού Δικαίου από το Τμήμα Νομικής ΑΠΘ. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2002. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Αντωνιάδης Ευκλείδης - Αναλυτής Συστημάτων

Ο Ευκλείδης Αντωνιάδης είναι Αναλυτής - Σύμβουλος Συστημάτων με σπουδές στο University of Northumbria at Newcastle UK BSc Business Systems Information Technologies (B.S.I.T.). Διετέλεσε Σύμβουλος οργάνωσης διαδικτυακού κόμβου και εφαρμογής στο Υπουργείο Πολιτισμού. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

 Δήλωση Συμμετοχής

 Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής ΕΔΩ  και αποστείλλετέ την με email στο plus@dimitra.gr 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ζαμινού Μαρία.
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr,Υπεύθυνη κα Τσαντίλη Αθανασία
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.