ΛΑΕΚ 1-49

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» υλοποιεί ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (με μέγεθος 1-49 εργαζόμενους) (ΛΑΕΚ 1 – 49) ΕΤΟΥΣ 2018.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥ και ΚΕΡΔΙΣΕ 200,00€

Πληροφορίες για τα προγράμματα

 • Εχουν διάρκεια σαράντα (40) ώρες.
 • Υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα.
 • Η Αποζημίωση του εκπαιδευόμενου ορίζεται στα  5,00 € (καθαρά) ανά ώρα εκπαίδευσης. (200,00 € συνολικά)

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που :

 • Δεν έχουν κάνει, ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% για τα έτη 2017, 2018.
 • Απασχολούν έως σαράντα εννέα (49) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά τους.
 • Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγκυκλίου.
 • Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν :

α) Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις μέλη ή μη μέλη των ΦΕΕ (Συλλόγων) / Προγράμματα κατάρτισης ΤΥΠΟΥ Α

 • Δήλωση Συμμετοχής.
 • Αποδεικτικό τίτλου Σπουδών (Αντίγραφο απολυτηρίου, πτυχίου κλπ).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • Φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.

β) Οι άνεργοι και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (εποχικοί, οικοδόμοι, αποκλειστικές νοσοκόμες κλπ) οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου (2017) 50 έως 300 ένσημα εκ των οποίων έως 125 maximum στον ίδιο εργοδότη / Προγράμματα κατάρτισης ΤΥΠΟΥ Β

Στην περίπτωση αυτή τα Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω:

 • Δήλωση Συμμετοχής. 
 • Αποδεικτικό τίτλου Σπουδών (Αντίγραφο απολυτηρίου, πτυχίου κλπ).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
 • Φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
 • Βεβαίωση ενσήμων από 01/01/2017 έως σήμερα. (Η βεβαίωση μπορεί να εκτυπωθεί από το www.efka.gov.gr. Συνδέεστε με την χρήση των κωδικών του taxisnet (username - password). Από το σύστημα θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ΑΦΜ σας και τον ΑΜΚΑ.
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα, το όνομα του εκπαιδευόμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ντερέκα Ιουλία.
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr,Υπεύθυνη κα Αποστολίδου Χριστίνα.
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κόμματου Ιωάννα. 
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Χρυσοβέργη Μαριάννα.
Τρίκαλα: Τηλ.  2431031450, email:  trikala@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Πέννυ Ταμπούζου.