Voucher 29-64

Προκηρύχθηκε και ξεκίνησαν οι αιτήσεις του ΝΕΟΥ προγράμματος Voucher 29-64, «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» που αφορά ανέργους και οικονομικά μη ενεργά άτομα από 29 έως 64 ετών.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών, και αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας - σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020- ενισχύοντας τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα

Περιλαμβάνει

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε κλάδους αιχμής.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους:
  • την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους
  • την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
  • την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν 
  • την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και
  • τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης και ανέρχεται στα 2.600 €

Δικαίωμα Συμμετοχής

 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
 • Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Κριτήρια επιλογής

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων:

 • Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
 • Ο χρόνος ανεργίας
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Κέντρο δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2), έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 100 προγράμματα VOUCHER διαφόρων ειδικοτήτων (ΤΠΕ, Δημοσιογράφων, Ανέργων 18-29, Τουρισμού, Υγείας, Ανέργων ΑΕΙ – ΤΕΙ έως 29 ετών) για περίπου 2.000 ανέργους και έχει συνεργαστεί με περίπου 500 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Με την κατάλληλη εμπειρία ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους, παλαιούς και νέους δικαιούχους Voucher, ηλικίας 29 - 64 ετών, να υποβάλλουν άμεσα την αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, επικοινωνώντας με τον οργανισμό μας.

Έλα στο «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ειδικοί σύμβουλοι θα σε βοηθήσουν να καταγράψεις τις ανάγκες σου και θα σου βρουν μια
θέση απασχόλησης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Έλα στο ραντεβού με την επιτυχία!!! Μια θέση εργασίας σε περιμένει

Γιατί να επιλέξω τον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»

 • Είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας με 30ετή εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και κατέχει την πρώτη θέση σε βαθμολογία στην on-going αξιολόγηση από τον ΕΟΠΠΕΠ έχοντας καταρτίσει περισσότερους από 33.000 ανέργους και εργαζομένους σε τομείς αιχμής.
 • Γιατί συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Περισσότερες από 3.000 δυναμικές επιχειρήσεις έχουν δηλώσει την πρόθεση τους για συνεργασία, προσφέροντας περισσότερες από 6.000 θέσεις πρακτικής άσκησης που οδηγούν στην απασχόληση.

Συνεργάσου με τους Επιτυχημένους!!

 

 

 

Το πρόγραμμα "Voucher ανέργων άνω των 29 - 64 ετών" υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρισιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με την υποστήριξη της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ 2014-2020). Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.voucher.gov.gr.