ΝΕΟ VOUCHER 29- 64

Νέο Voucher: Αναμένεται η προκήρυξη για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

 

Η δράση, συνολικά θα αφορά ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της Οικονομίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι:

α) Υποχρεωτικής έως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

β) Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ)

γ) Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ)

 

 


 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει:

* Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (120) ωρών

* Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας διακοσίων (500) ωρών σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής, Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας)

* Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€ 

 

Πηγήdikaiologitika.gr