General Data Protection Regulation

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διάρκειας 8 ωρών.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των  σχετικά με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679, τις πρακτικές επιπτώσεις του,  τους κινδύνους επί «Μη Συμμόρφωσης», τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Υπευθύνου και του Εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων. Το σεμινάριο εστιάζει στα δυσκολότερα σημεία, δίνοντας πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε να είστε πλήρως συμβατοί με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR), αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου.

Απευθύνεται σε

 • Στελέχη  Επιχειρήσεων, Μ.Κ.Ο. και Δημόσιων Οργανισμών που έχουν ευθύνη ή επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. (Γενικοί Γραμματείς, Διοικητικοί, Οικονομικοί, Στελέχη Πληροφορικής, Υπεύθυνοι Ποιότητας κλπ).
 • Δικηγόρους
 • Σύμβουλους Επιχειρήσεων 
 • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τα οφέλη

 • Με τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι θέση να κατανοήσουν τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Θα έχουν κατανοήσει τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του GDPR με  ενδεικτικά παραδείγματα από την εφαρμογή του σε μεγάλες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Φορείς.
 • Θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 Θεματικές ενότητες

 • Γνωριμία με τον Γενικό Κανονισμό GDPR/ Βασικές αρχές και απαιτήσεις του GDPR
  Γνωριμία του αντικείμενου και  των βασικών χαρακτηριστικών του κανονισμού , ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του και οι λόγοι που δημιουργήθηκε ο κανονισμός.
 • Νόμοι περί προστασίας δεδομένων 
  Εισαγωγή στους  βασικούς ευρωπαϊκούς νόμους και ρυθμιστικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, περιγράφοντας την εξέλιξη προς ένα εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο.
 • Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
  Καθορίζει τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργασίας με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, όπως επίσης εξηγεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (GDPR) και περιγράφει τις νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 •  Δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με τα δεδομένα τους.
  Περιγράφει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων και τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και του βοηθού.
 •  Ασφάλεια επεξεργασίας 
  Αναφέρεται στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και την παροχή ειδοποίησης για παραβιάσεις δεδομένων.
 •  Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
  Περιγράφει τις επιλογές και τις υποχρεώσεις μεταφοράς δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επάρκειας και των κατάλληλων διασφαλίσεων και παρεκκλίσεων.
 • Εποπτεία και επιβολή
  Περιγράφει τον ρόλο, τις εξουσίες και τις διαδικασίες των εποπτικών αρχών. Τη σύνθεση και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Τον ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων  και διορθωτικά μέτρα, υποχρεώσεις και κυρώσεις για μη συμμόρφωση.
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του βοηθού Επεξεργασίας
   Περιγράφει τους ρόλους και τις σχέσεις των υπευθύνων επεξεργασίας και των βοηθών. Το καθεστώς του ΥΠΔ, την θέση του στον φορέα που υπηρετεί καθώς και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του
 •  Απαιτούμενες αλλαγές στην εταιρία- οργανισμό σας
  Τα πρώτα βήματα για την συμμόρφωση της επιχείρησης- οργανισμό σας καθώς και  η δημιουργία σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του. Περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν και πώς να συνδυαστούν με τις υφισταμένες.

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100,00€.
Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%

Εκπαιδευτές 

Ιωάννης Γουμενόπουλος - Σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε βασικός εταίρος & συνιδρυτής της  εταιρίας PrivIntelligent Solutions Sagl  με έδρα το Lugano της Ελβετίας η οποία  παρέχει υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μεγάλες Φαρμακευτικές Εταιρίες (Santen, IBSA, PTC, Alnylam κ.ά.) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει συμμετάσχει ως Project Manager σε έργα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μεγάλων Φαρμακευτικών Εταιριών όπως η IBSA Institut Biochimique SA. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Αγγελική Μητροπούλου - Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία τα τελευταία 20 χρόνια και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας (CIPP/E) σε θέματα δικαίου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Επαγγελματιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (International Association of Privacy Professionals) IAPP. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Παναγιώτα Κέλαλη, Δικηγόρος  

Η Παναγιώτα Κέλαλη είναι δικηγόρος εξειδικευμένη στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης ((Η.Π.Α) και United States District Court for the Northern District of Illinois, ((Η.Π.Α)  καθώς και co-chair της IAPP Greece. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Tommaso Lo Piccolo - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ως σύμβουλος παροχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων σε Πολυεθνικές Εταιρίες και στον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα έχει  σχεδιάσει, μελετήσει και εκπονήσει  μελέτες σχετικές με τα μέτρα και τα συστήματα που θα πρέπει να λαμβάνει ο εκάστοτε Κύριος Έργου με απώτερο σκοπό την μείωση του ρίσκου και την συμμόρφωση με τα Ελληνικά και Διεθνή Standards της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Τροκάνας Θεόδωρος - Δικηγόρος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. Το 2003 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία της ανθρωπότητας» με κατεύθυνση το ιδιωτικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας με έδρα τη Ντιζόν της Γαλλίας. Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Αστικού Δικαίου από το Τμήμα Νομικής ΑΠΘ. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2002. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Αντωνιάδης Ευκλείδης - Αναλυτής Συστημάτων

Ο Ευκλείδης Αντωνιάδης είναι Αναλυτής - Σύμβουλος Συστημάτων με σπουδές στο University of Northumbria at Newcastle UK BSc Business Systems Information Technologies (B.S.I.T.). Διετέλεσε Σύμβουλος οργάνωσης διαδικτυακού κόμβου και εφαρμογής στο Υπουργείο Πολιτισμού. Διαβάστε όλο το βιογραφικό εδώ

Έναρξη τμημάτων

Αθήνα: Φερρών 16, την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00-17:15

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email plus@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία. 
Αθήνα: Τηλ. 2108838540 email: athens@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Ζαμινού Μαρία
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180 email: thes@dimitra.gr,  Υπεύθυνη κα Τσαντίλη Αθανασία
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email volos@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Χρυσοβέργη Μαριάννα
Τρίκαλα: Τηλ.  24310 31450 email:  trikala@dimitra.gr, Υπεύθυνη κα Πέννη Ταμπούζου