Διαχείριση αλλαγών και διαρκής βελτίωση

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν να δέχονται τις αλλαγές θετικά καθώς και τους τρόπους με τους οποίους, δίνοντας πρακτικές λύσεις, θα μπορούν να μετατρέπουν τα προβλήματα που θα προκύπτουν στον εργασιακό τους χώρο σε ευκαιρίες για διαρκή βελτίωση

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων - οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρή ικανότητα να διαχειρίζονται τις αλλαγές που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο προς όφελος τους προωθώντας έτσι την διαρκή βελτίωσή του.

Θεματικές Ενότητες

 • Η φύση των προβλημάτων
 • Αποτελεσματική λήψη απόφασης
 • Αποτελεσματική υλοποίηση απόφασης
 • Ο ρόλος των συγκρούσεων και η διαχείρισή τους με αποτελεσματικότητα
 • Στυλ και ρόλοι ηγεσίας και διοίκησης
 • Η σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού
 • Τομείς επέμβασης (όραμα, δομή στρατηγική, διαδικασίες, εργαλεία, άνθρωποι)
 • Φυσιολογικά και μη φυσιολογικά προβλήματα, αναγνώριση κι αντιμετώπισή τους

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Οφέλη

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να έχουν μια πλήρη εικόνα για το πως να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και πώς να φτάνουν σε σωστές αποφάσεις και αποτελεσματική υλοποίηση.
 • Να αναγνωρίζουν ποια προβλήματα είναι φυσιολογικά και ποια όχι.
 • Να αναγνωρίζουν το ρόλο της σύγκρουσης, από που προέρχεται αυτή καθώς και τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής της.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.