Επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Έναρξη Τρίτη 9 Ιουλίου

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διευθυντές/Στελέχη επιχειρήσεων
 • Σε όλους όσοι έρχονται σε επαφή με υπαλλήλους και προσπαθούν να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που αφορούν στον εργασιακό χώρο

Θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή-Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, το εργαλείο της Διαμεσολάβησης γενικά
 • Διαφορές μεταξύ Διαμεσολάβησης και Διαμεσολάβησης στο χώρο εργασίας
 • Τα βασικά για τη Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας
 • Παιχνίδι Ρόλων
 • Υπέρ και Κατά στη Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας
 • Συζήτηση

Στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα 

 • Θα αναγνωρίζουν τις συγκρούσεις στον εργαισιακό χώρο καθώς και τους τρόπους και εργαλεία αντιμετώπισης
 • θα αντιλαμβάνονται τα οφέλη αυτής της διαδικασίας επίλυσης και πως επιδρούν στον εργασιακό χώρο.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 42,00€

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Λάρισα: Τηλ. 2410 554026, οδός Παλαιολόγου 19 (πλατεία ΟΣΕ) Υπεύθυνη κα Κορδελά Ελευθερία.