Επιδοτούμενα Προγράμματα

 

katartisiΗ δια βίου εκπαίδευση είναι η κάθε μαθησιακή διαδικασία, στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, εφαρμόζοντας σε αυτά πολιτικές κατά των διακρίσεων για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πολλούς σημαντικούς φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα κατάρτισης, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρωπαϊκή προοπτική σε όσους το επιθυμούν.

ΛΑΕΚ 1-49

Διάρκεια: 40 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα 200,00€

Περισσότερα

ΝΕΟ VOUCHER 25-29 & VOUCHER 30-45 ΕΤΩΝ

Κατάρτιση 600 ώρες
Επίδομα 2.800€

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

120 ώρες

Περισσότερα

ΝΕΟ VOUCHER 29- 64

Διάρκεια: 620 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.600,00€

Περισσότερα

Έργο με κωδικό EGF/2018/003 EL/Attica publishing

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟ "EGF/2018/003 EL/Attica Publishing"

Περισσότερα

VOUCHER 18-24 /ΕΣΕΕ

Διάρκεια: 380 ώρες /
Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.471,00€

Περισσότερα

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός μας έχει καταρτίσει περισσότερα από 33.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιώντας περισσότερες από 5.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης.

graph01graph02graph03